Youth Cong launching ‘Young India Ke Bol’ campaign in Jammu on Sunday.

Youth Cong launching ‘Young India Ke Bol’ campaign in Jammu on Sunday.
Youth Cong launching ‘Young India Ke Bol’ campaign in Jammu on Sunday.

Youth Cong launching ‘Young India Ke Bol’ campaign in Jammu on Sunday.