Yudhvir Sethi, senior BJP leader addressing media persons at Jammu. -Excelsior/Rakesh

Yudhvir Sethi, senior BJP leader addressing media persons at Jammu. -Excelsior/Rakesh
Yudhvir Sethi, senior BJP leader addressing media persons at Jammu. -Excelsior/Rakesh

Yudhvir Sethi, senior BJP leader addressing media persons at Jammu. -Excelsior/Rakesh