Tourists enjoy freezed snow at Nalthi in Bhaderwah. -Excelsior/Tilak Raj

Tourists enjoy freezed snow at Nalthi in Bhaderwah. -Excelsior/Tilak Raj
Tourists enjoy freezed snow at Nalthi in Bhaderwah. -Excelsior/Tilak Raj

Tourists enjoy freezed snow at Nalthi in Bhaderwah. -Excelsior/Tilak Raj