Syabje Ling Rinpoche inaugurating Lhakang Tashizgang Gonpa at Wakha.

Syabje Ling Rinpoche inaugurating Lhakang Tashizgang Gonpa at Wakha.
Syabje Ling Rinpoche inaugurating Lhakang Tashizgang Gonpa at Wakha.

Syabje Ling Rinpoche inaugurating Lhakang Tashizgang Gonpa at Wakha.