Janamashtami celebrations at Shastri Nagar, Jammu on Saturday. -Excelsior/Rakesh

Janamashtami celebrations at Shastri Nagar, Jammu on Saturday. -Excelsior/Rakesh