Deputy Commissioner Jammu Avny Lavasa chairing a meeting.

Deputy Commissioner Jammu Avny Lavasa chairing a meeting.
Deputy Commissioner Jammu Avny Lavasa chairing a meeting.

Deputy Commissioner Jammu Avny Lavasa chairing a meeting.