Sikh community taking out ‘Nagar-Kirtan’ at Sunderbani to mark Gurpurab celebrations.

Sikh community taking out ‘Nagar-Kirtan’ at Sunderbani to mark Gurpurab celebrations.
Sikh community taking out ‘Nagar-Kirtan’ at Sunderbani to mark Gurpurab celebrations.

Sikh community taking out ‘Nagar-Kirtan’ at Sunderbani to mark Gurpurab celebrations.